STAATSCOURANTBurgemeester en Wethouders van Valkenburg aan de Geul:

Bekendmaking voor Verkeer | Organisatie en beleid in Valkenburg aan de Geul

Geplaatst op Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen Valkenburg aan de Geul
  2. STAATSCOURANTBurgemeester en Wethouders van Valkenburg aan de Geul:

Verkeer | Organisatie en beleid GrendelpleinDaalhemerweg Valkenburg Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Valkenburg

Eenrichtingsverkeer in te stellen voor alle voertuigen op de Daalhemmerweg tussen de aansluitingen Grendelplein/Cauberg en Konijnsgracht in zuidelijke richting op alle zaterdagen en zondagen in de periode 13 november 2015 tot en met 3 januari 2016 middels het plaatsen van borden C2 en C3 uit het RVV 1990. Een en ander conform de bij dit besluit gevoegde situatietekening. Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant waarna de stukken vanaf vrijdag 19 november 2015 gedurende zes weken ter inzage liggen op het Klanten Contact Centrum (KCC) van Valkenburg aan de Geul, tijdelijk gevestigd in het complex Polfermolen (gedurende reguliere openingstijden). Valkenburg, 19 november 2015, Burgemeester en Wethouders van Valkenburg aan de Geul, Namens dezen, ing. B. Katerberg Teamleider Openbare Ruimte Indien u het niet eens bent met de inhoud van dit besluit kunt u ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na publicatie bij het College van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Dit bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en tenminste het volgende te bevatten: a. de naam en het adres van de indiener; b. de dagtekening; c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. de gronden van het bezwaar. Indien u van mening bent dat er onmiddellijk tegen dit besluit actie moet worden ondernomen, kunt u, nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Maastricht verzoeken een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. Een dergelijke voorziening kan bijvoorbeeld de schorsing van het besluit inhouden. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn echter wel kosten verbonden. Voor nadere informatie hierover kunt u terecht bij de rechtbank. Een verzoek om een voorlopige voorziening dient u te richten aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Unknown

 Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl Redactie

Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Valkenburg aan de Geul. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Valkenburg aan de Geul

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.