GEMEENTEBLADKaderverordening Subsidieverstrekking Welzijn Gemeente Valkenburg aan de Geul

Bekendmaking voor Sociale zekerheid | Organisatie en beleid in Valkenburg aan de Geul

Geplaatst op Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen Valkenburg aan de Geul
  2. GEMEENTEBLADKaderverordening Subsidieverstrekking Welzijn Gemeente Valkenburg aan de Geul

Sociale zekerheid | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul, Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders de dato 4 november 2014; Gehoord de raadsadviescommissie EFTR de dato 26 november 2014; B e s l u i t : 1. de ‘Grondslagen voor de vaststelling en berekening van subsidies aan plaatselijke en regionale instellingen 2014’ met één jaar te verlengen, met dien verstande dat daarin rekening wordt gehouden met een taakstellende bezuiniging van 10 %; 2. aan de vigerende Kaderverordening Subsidieverstrekking Welzijn Gemeente Valkenburg aan de Geul met ingang van 1 januari 2015 artikel 3 A ‘Subsidieregelingen’ toe te voegen: Burgemeester en wethouders stellen bij nadere regeling (hierna te noemen: subsidieregeling) vast welke activiteiten in aanmerking kunnen komen voor subsidie. Voor zover van toepassing, wordt hierin tevens bepaald welke doelgroepen voor subsidie in aanmerking komen, hoe de subsidie wordt berekend en hoe de subsidiebedragen worden uitbetaald. Het betreft hier subsidieregelingen in het kader van innovatie aangaande nieuwe wetgeving Zorg en Jeugd. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 15 december 2014. De raad voornoemd, A.M. Hoeberigs Drs. M.J.A. Eurlings griffier voorzitter

Unknown

 Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl Redactie

Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Valkenburg aan de Geul. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Valkenburg aan de Geul

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.