GEMEENTEBLADOntwerp bestemmingsplan ‘initieel omgevingsplan Valkenburg aan de Geul 2022’.

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Valkenburg aan de Geul

Geplaatst op Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen Valkenburg aan de Geul
  2. GEMEENTEBLADOntwerp bestemmingsplan ‘initieel omgevingsplan Valkenburg aan de Geul 2022’.

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf donderdag 28 juli tot en met woensdag 7 september 2022 het ontwerp bestemmingsplan ‘initieel omgevingsplan Valkenburg aan de Geul 2022’ (NL.IMRO.0994.2022BP001-ON01) ter inzage ligt.BestemmingsplanHet initieel omgevingsplan heeft betrekking op het gehele grondgebied van de gemeente Valkenburg aan de Geul. De aanleiding voor het opstellen van het initieel omgevingsplan is de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2023. Met het initieel omgevingsplan wordt beoogd de planologische situatie in de gemeente actueel, overzichtelijk en duidelijk hebben op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt. Het initieel omgevingsplan maakt geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk. Wijzigingen ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan betreffen het verwerken van reeds onherroepelijk geworden omgevingsvergunningen en partiële herzieningen. Daarnaast zijn verduidelijkingen aangebracht in de planregels.InzageHet ontwerp bestemmingsplan is op de volgende wijze in te zien:•digitaal via de website https://www.ruimtelijkeplannen.nl;•analoog (de papieren versie) in het gemeentehuis, uitsluitend op afspraak via het Klantcontactcentrum (KCC) van de gemeente, te bereiken via tel.14 043. Bij verschillen tussen de digitale en de analoge versie is de digitale versie van het plan doorslaggevend.ZienswijzenGedurende de ter inzage termijn kan iedereen, zowel schriftelijk als mondeling, onder vermelding van: ‘zienswijze ontwerp bestemmingsplan ‘initieel omgevingsplan Valkenburg aan de Geul 2022’ een zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan indienen. Een zienswijze dient gericht te worden aan de gemeenteraad en kan per post gestuurd worden naar: postbus 998, 6300 AZ te Valkenburg. Een zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum en reden/omschrijving van de zienswijze. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar via tel. 14 043.

Unknown

 Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl Redactie

Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Valkenburg aan de Geul. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Valkenburg aan de Geul

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.