GEMEENTEBLADOntwerp bestemmingsplan ‘Partiële herziening Initieel Omgevingsplan Valkenburg aan de Geul 2022 – Achelerweg 1, 3 en 4 en Hekerweg 34 te Valkenburg’.

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Valkenburg aan de Geul

Geplaatst op Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen Valkenburg aan de Geul
  2. GEMEENTEBLADOntwerp bestemmingsplan ‘Partiële herziening Initieel Omgevingsplan Valkenburg aan de Geul 2022 – Achelerweg 1, 3 en 4 en Hekerweg 34 te Valkenburg’.

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul maken, ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat vanaf donderdag 7 september tot en met woensdag 18 oktober 2023 het ontwerp bestemmingsplan ‘Partiële herziening Initieel Omgevingsplan Valkenburg aan de Geul 2022 – Achelerweg 1, 3 en 4 en Hekerweg 34 te Valkenburg (NL.IMRO.0994.2023BP002-ON01) ter inzage ligt.BestemmingsplanHet bestemmingsplan heeft betrekking op de percelen kadastraal bekend gemeente Valkenburg, sectie U nummers 127, 368, 370, 366, 380, 381, 398, 399, 400 en 103en plaatselijk bekend Achelerweg 1, 3 en 4 en Hekerweg 34. Met het bestemmingsplan worden de bestemmingen ‘Agrarisch – agrarisch bedrijf’ en ‘Agrarisch met waarden’ op het adres Achelerweg 4 gewijzigd naar de bestemming ‘Wonen’ met vergroting van het bouwvlak en wordt de bestemming ‘Agrarisch met waarden’ op de tuinen achter de woningen met de adressen Achelerweg 1 en Hekerweg 34 gewijzigd naar de bestemming ‘Tuin’. InzageHet ontwerp bestemmingsplan is op de volgende wijze in te zien:•digitaal via de website https://www.ruimtelijkeplannen.nl;•analoog (de papieren versie) in het gemeentehuis, uitsluitend op afspraak via het Klantcontactcentrum (KCC) van de gemeente, te bereiken via tel.14 043. Bij verschillen tussen de digitale en de analoge versie is de digitale versie van het plan doorslaggevend.ZienswijzenGedurende de ter inzage termijn kan iedereen, zowel schriftelijk als mondeling, onder vermelding van: ‘zienswijze ontwerp bestemmingsplan ‘Partiële herziening Initieel OP Valkenburg aan de Geul 2022 – Achelerweg 1, 3, 4 en Hekerweg 34 te Valkenburg’ een zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan indienen. Een zienswijze dient gericht te worden aan de gemeenteraad en kan per post gestuurd worden naar: postbus 998, 6300 AZ te Valkenburg. Een zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum en reden/omschrijving van de zienswijze. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar via tel. 14 043.

Unknown

 Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl Redactie

Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Valkenburg aan de Geul. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Valkenburg aan de Geul

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.