GEMEENTEBLADVastgesteld bestemmingsplan ‘Initieel omgevingsplan Valkenburg aan de Geul 2022’.

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Valkenburg aan de Geul

Geplaatst op Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen Valkenburg aan de Geul
  2. GEMEENTEBLADVastgesteld bestemmingsplan ‘Initieel omgevingsplan Valkenburg aan de Geul 2022’.

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 13 februari 2023 heeft besloten het bestemmingsplan ‘Initieel omgevingsplan Valkenburg aan de Geul 2022’ (NL.IMRO.0994.2022BP001-VA01) gewijzigd vast te stellen.BestemmingsplanHet initieel omgevingsplan heeft betrekking op het gehele gemeentelijk grondgebied. Met het initieel omgevingsplan wordt beoogd de planologische situatie in de gemeente actueel, overzichtelijk en duidelijk hebben op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt. Het initieel omgevingsplan maakt geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk. In het Initieel omgevingsplan zijn daartoe reeds onherroepelijk geworden omgevingsvergunningen en partiële herzieningen verwerkt. Daarnaast zijn verduidelijkingen aangebracht in de planregels.Wijziging ten opzichte van het ontwerp Ten opzichte van het ontwerp Initieel omgevingsplan zijn naar aanleiding van de ingebrachte zienswijzen bij de vaststelling de volgende wijzigingen aangebracht:1.de ‘witte vlekken’ ter plaatse van Valkenburgerweg 128 te Schin op Geul, Engwegen 2a te Schin op Geul en Vroenhof 47,49 en 51 te Valkenburg zijn ingevuld op basis van de onherroepelijke besluiten en de vigerende bestemmingen op deze locaties;2.de aanduiding ‘detailhandelconcentratiegebied’ is verwijderd voor de locatie Emmalaan 1 te Valkenburg3.ter plaatse van Rijksweg 6 te Berg en Terblijt zijn de gebruiksmogelijkheden overgenomen zoals die volgens het overgangsrecht toegestaan zijn.InzageHet besluit van de gemeenteraad ligt, met bijbehorende stukken van 9 maart tot en met 19 april 2023 op de volgende wijze ter inzage:•digitaal via de website https://www.ruimtelijkeplannen.nl.BeroepTegen het besluit kan gedurende de inzage termijn beroep ingesteld worden bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.Valkenburg, maart 2023

Unknown

 Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl Redactie

Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Valkenburg aan de Geul. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Valkenburg aan de Geul

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.