GEMEENTEBLADVastgesteld bestemmingsplan ‘Partiële herziening Initieel OP Valkenburg aan de Geul 2022 – kwaliteitsbijdrage Camping ’t Geuldal’.

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Valkenburg aan de Geul

Geplaatst op Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen Valkenburg aan de Geul
  2. GEMEENTEBLADVastgesteld bestemmingsplan ‘Partiële herziening Initieel OP Valkenburg aan de Geul 2022 – kwaliteitsbijdrage Camping ’t Geuldal’.

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul maken, ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 19 januari 2023 heeft besloten het bestemmingsplan ‘Partiële herziening Initieel OP Valkenburg aan de Geul 2022 – kwaliteitsbijdrage Camping ’t Geuldal’ (NL.IMRO.0994.BP2018004-VA01) gewijzigd vast te stellen.BestemmingsplanHet bestemmingsplan heeft betrekking op de percelen kadastraal bekend gemeente VKB, sectie P nummer 174 en gemeente HHM, sectie A nummer 2847 en plaatselijk bekend Geulweg/Gemeentebroek en Groeve Curfsweg ongenummerd te Valkenburg en is bedoeld om de vereiste kwaliteitsbijdrage voor de van Camping ’t Geuldal juridisch planologisch te borgen door aan perceel 2847 de bestemming ‘Natuur’ toe te kennen. De bestemming van perceel 174 blijft ongewijzigd, maar wordt vanwege de onlosmakelijke samenhang meegenomen in de herziening van het bestemmingsplan.Wijziging ten opzichte van het ontwerp Ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan is de volgende wijziging aangebracht:1.De bestemming van het kadastrale perceelnummer 174 is gewijzigd, zodat dit perceel grotendeels de bestemming ‘ Natuur’ gekregen heeft.InzageHet besluit van de gemeenteraad ligt, met bijbehorende stukken vanaf 29 juni tot en met 9 augustus digitaal ter inzage via de website https://www.ruimtelijkeplannen.nl.Bij verschillen tussen de digitale en de analoge versie is de digitale versie van het plan doorslaggevend.Het ontwerp bestemmingsplan ‘Camping ’t Geuldal’ wordt gelijktijdig door de gemeente Meerssen ter inzage gelegd.BeroepTegen het besluit kan gedurende de ter inzage termijn beroep ingesteld worden bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Unknown

 Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl Redactie

Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Valkenburg aan de Geul. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Valkenburg aan de Geul

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.