PROVINCIAAL BLADProvincie Limburg melding Besluit Uniforme Saneringen Spoorlaan-Stationstraat-Parallelweg (spooremplacement Valkenburg), Valkenburg aan de Geul, BUS 2019-108

Bekendmaking voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid in Limburg

Geplaatst op Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen Valkenburg aan de Geul
  2. PROVINCIAAL BLADProvincie Limburg melding Besluit Uniforme Saneringen Spoorlaan-Stationstraat-Parallelweg (spooremplacement Valkenburg), Valkenburg aan de Geul, BUS 2019-108

Natuur en milieu | Organisatie en beleid Spoorlaan Valkenburg Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen provincie Valkenburg

Gedeputeerde Staten van Limburg geven kennis dat een melding als bedoeld in artikel 39b, lid 3 van de Wet bodembescherming is ontvangen van Railinfratrust / Prorail over het voornemen saneringswerkzaamheden te verrichten. Het betreft de categorie tijdelijk uitplaatsen (35 dagen). Locatie: Spoorlaan-Stationstraat-Parallelweg (spooremplacement Valkenburg), Valkenburg aan de Geul, kadastraal bekend gemeente Valkenburg, sectie C, nummer 1596.Datum ontvangst melding: 25 april 2019Projectcode: LI099400195 BUS-nummer: 2019-108 Indien het saneringsvoornemen in overeenstemming is met de eisen van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) en de Regeling uniforme saneringen (RUS) kan de saneerder op grond van artikel 39b, lid 4 Wet bodembescherming met de sanering beginnen vijf weken na de datum van ontvangst van de melding.Informatie Vergunningen, Toezicht en Handhaving, tel. +31 43 389 76 49

Unknown

 Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl Redactie

Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Valkenburg aan de Geul. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Valkenburg aan de Geul

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.