STAATSCOURANTIntergemeentelijke Structuurvisie Gulpen-Wittem, Vaals en Valkenburg aan de Geul

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Valkenburg aan de Geul

Geplaatst op Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen Valkenburg aan de Geul
  2. STAATSCOURANTIntergemeentelijke Structuurvisie Gulpen-Wittem, Vaals en Valkenburg aan de Geul

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

De raden van de gemeenten Gulpen-Wittem, Vaals en Valkenburg aan de Geul hebben de Intergemeentelijke Structuurvisie Gulpen-Wittem, Vaals en Valkenburg aan de Geul vastgesteld. De gemeenteraad van Valkenburg aan de Geul heeft op 13 februari 2012 besloten de intergemeentelijke structuurvisie vast te stellen voor wat betreft het onderdeel Valkenburg aan de Geul. De gemeenteraad van Vaals heeft op 27 februari 2012 besloten de intergemeentelijke structuurvisie vast te stellen voor wat betreft het onderdeel Vaals. De gemeenteraad van Gulpen-Wittem heeft op 29 maart 2012 besloten de intergemeentelijke structuurvisie vast te stellen voor wat betreft het onderdeel Gulpen-Wittem. In de intergemeentelijke structuurvisie worden de strategische keuzes aangaande de ruimtelijke ontwikkeling binnen het grondgebied voor de lange termijn vastgelegd. De gemeenten Gulpen-Wittem, Vaals en Valkenburg aan de Geul hebben ervoor gekozen deze structuurvisie samen op te stellen. Het grondgebied van de gemeenten vormt een belangrijk deel van het stroomgebied van de Geul binnen het Heuvelland van Zuid-Limburg. Ondanks de verschillen die er zijn tussen de gemeenten, is er door deze ligging ook sprake van veel overeenkomsten. Het biedt daarom voordelen om een gezamenlijk beleidskader te hebben, waarin de hoofdlijnen van het ruimtelijke beleid voor de 3 gemeenten is vastgelegd en dit beleid zo veel mogelijk op elkaar is afgestemd. De hoofddoelstelling van de structuurvisie is het geven van een integrale visie voor het grondgebied van de 3 gemeenten. Hierin komt op hoofdlijnen de samenhang tussen de (ruimtelijke) aspecten van sectoraal beleid, zoals recreatie en toerisme, economie, volkshuisvesting, natuur, landbouw en mobiliteit tot uiting. De structuurvisie is daarmee een belangrijk kader voor de afweging rondom concrete ruimtelijke beslissingen over de gewenste ontwikkelingsmogelijkheden voor de kernen. Leefbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid gericht op de lange termijn zijn hierbij kernbegrippen. De intergemeentelijke structuurvisie ligt vanaf donderdag 14 juni 2012 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de gemeentehuizen van de 3 gemeenten, tijdens de openingstijden. De stukken zijn tevens digitaal raadpleegbaar (per gemeente) via de website www.ruimtelijkeplannen.nl en via de gemeentelijke websites. Tegen het raadsbesluit tot vaststelling van de intergemeentelijke structuurvisie is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Unknown

 Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl Redactie

Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Valkenburg aan de Geul. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Valkenburg aan de Geul

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.