STAATSCOURANTOntwerp projectafwijkingsbesluit ‘parkeervoorziening Meerssenderweg’ te Valkenburg, Valkenburg aan de GeulInzageZienswijzen

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Valkenburg aan de Geul

Geplaatst op Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen Valkenburg aan de Geul
  2. STAATSCOURANTOntwerp projectafwijkingsbesluit ‘parkeervoorziening Meerssenderweg’ te Valkenburg, Valkenburg aan de GeulInzageZienswijzen

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul maken, ingevolge het bepaalde in de artikelen 3.10 en 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), juncto artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 19 december 2013 het ontwerp projectafwijkingsbesluit ‘parkeervoorziening Meerssenderweg' gedurende zes weken voor een ieder ter inzage zal liggen. Het ontwerp projectafwijkingsbesluit heeft betrekking op een perceelsgedeelte aan de Meerssenderweg ongenummerd te Valkenburg (kadastraal bekend: gemeente HHM00, sectie A, nummer 2211) en voorziet in de aanleg en het gebruik van dit perceelsgedeelte als openbare parkeervoorziening voor 10 auto’s. Het ontwerp projectafwijkingsbesluit ligt ter inzage bij de balie van de afdeling ‘Burger’ in het gemeentehuis, Geneindestraat 4 te Valkenburg. De balie is elke werkdag tussen 9.00 en 12.30 geopend. Het digitale projectafwijkingsbesluit met bijbehorende stukken is in te zien via de gemeentelijke website http://www.valkenburg.nl/, onder het menu ‘digitaal loket/ruimtelijkeplannen’. Tijdens de ter inzage legging van het plan kan een ieder een zienswijze ten aanzien van het ontwerp projectafwijkingsbesluit kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze dient gericht te worden aan het college van Burgemeester en wethouders, postbus 998, 6300 AZ te Valkenburg. Tevens is het mogelijk om na het maken van een afspraak een mondelinge zienswijze in te dienen. Daarvoor kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling ‘Burger’ via telefoonnummer 043 6099 290.

Unknown

 Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl Redactie

Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Valkenburg aan de Geul. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Valkenburg aan de Geul

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.