STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan Initieel omgevingsplan Valkenburg aan de Geul 2020

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Valkenburg aan de Geul

Geplaatst op Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen Valkenburg aan de Geul
  2. STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan Initieel omgevingsplan Valkenburg aan de Geul 2020

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Valkenburg a/d Geul maken bekend dat vanaf donderdag 18 juni tot en met woensdag 29 juli 2020 voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp van het bestemmingsplan 'Initieel omgevingsplan Valkenburg aan de Geul 2020’. Door de vaststelling van dit bestemmingsplan worden geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk gemaakt. De aanleiding voor het opstellen van dit consoliderend bestemmingsplan is de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2022. Het belangrijkste doel van dit bestemmingsplan is om de planologische situatie in onze gemeente actueel, overzichtelijk en duidelijk te hebben op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt (zowel voor burgers, initiatiefnemers als medewerkers van onze gemeente). Dit is een tussenstap naar het ‘echte’ Omgevingswetproof Omgevingsplan dat uiterlijk op 1 januari 2029 gereed moet zijn. In het ontwerp bestemmingsplan zijn 45 onherroepelijke ruimtelijke plannen opgenomen. De juridische regelingen van al deze ruimtelijke plannen zijn zoveel mogelijk beleidsneutraal op elkaar afgestemd. In het initieel omgevingsplan Valkenburg aan de Geul is een aantal bestemmingsplannen nog niet opgenomen (omdat het betreffende bestemmingsplan nog niet is vastgesteld of de beroepsprocedure bij de Raad van State nog niet is afgerond). Daarnaast zijn in het geconsolideerd bestemmingsplan nog ongeveer 100 verleende omgevingsvergunningen (vanaf 2012 tot heden) opgenomen waarbij een extra functie aan een gebouw of perceel is toegekend. Door deze bestemmings-/wijzigingsplannen en vergunningen samen te voegen in de geconsolideerde versie van het bestemmingsplan is meteen inzichtelijk wat de actuele planologische situatie is op een bepaalde locatie. De volgende ruimtelijke plannen zijn opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan:1.Bestemmingsplan Kernen 2010, vastgesteld op 25.10.2010 (onherroepelijk);2.Bestemmingsplan Centrum Valkenburg, vastgesteld op 25.10.2010 (onherroepelijk);3.Bestemmingsplan Buitengebied Valkenburg aan de Geul 2012, vastgesteld op 02.04.2012 (onherroepelijk);4.Bestemmingsplan Partiële herziening Kernen 2010 en Buitengebied 1994 – Groenstraat 1a en 1b, vastgesteld op 26.09.2010 (onherroepelijk);5.Bestemmingsplan Partiële herziening Kernen 2010 – Strucht 77 te Schin op Geul, vastgesteld op 30.05.2011 (onherroepelijk)6.Bestemmingsplan Rotonde N590 Berg en Terblijt, vastgesteld op 14.09.2011 (onherroepelijk);7.Bestemmingsplan Entree en horecagebouw Kasteelruïne, vastgesteld op 26.09.2011 (onherroepelijk);8.Bestemmingsplan Gerendal 2, 3 en 7, vastgesteld op 31.10.2011 (onherroepelijk);9.Bestemmingsplan Croix de Bourgogne, vastgesteld op 26.03.2012 (onherroepelijk);10.Bestemmingsplan Woonvorm ’t Anker, vastgesteld op 05.22.2012 (onherroepelijk);11Bestemmingsplan Partiële herziening Buitengebied 2012 – Landgoed Kloosterbosch, vastgesteld op 17.12.2012 (onherroepelijk);12Bestemmingsplan Kernen 2010, 1ᵉ herziening, vastgesteld op 17.12.2012 (onherroepelijk);13Bestemmingsplan Partiële herziening Kernen 2010 – Woningen Langen Akker te Berg en Terblijt, vastgesteld op 10.02.2014 (onherroepelijk);14Bestemmingsplan Besluit tot reparatie Kernen 2010, vastgesteld op 17.12.2012 (onherroepelijk);15Bestemmingsplan Reparatiebesluit Centrum Valkenburg, vastgesteld op 25.10.2010 (onherroepelijk);16Omgevingsvergunning Realisatie van een rolschaatsbaan te Valkenburg, vastgesteld op 07.05.2013 (onherroepelijk); 17Wijzigingsplan Regenwaterbuffer Heek, vastgesteld op 21.05.2013 (onherroepelijk);18Wijzigingsplan Stevensweg 6 te Valkenburg, vastgesteld op 09.09.2013 (onherroepelijk);19Omgevingsvergunning Geulpoort, vastgesteld op 18.09.2013 (onherroepelijk);20Omgevingsvergunning Grendelpoort, vastgesteld op 15.10.2013 (onherroepelijk);21Bestemmingsplan Rijksweg 8 te Berg en Terblijt, vastgesteld op 04.11.2013 (onherroepelijk);22Omgevingsvergunning Parkeerstrook Meerssenderweg – Van Caldenborghsweg te Houthem, vastgesteld op 03.02.2014 (onherroepelijk);23Bestemmingsplan Reparatiebesluit Buitengebied Valkenburg aan de Geul 2012, vastgesteld op 10.02.2014 (onherroepelijk);24Bestemmingsplan Partiële herziening Kernen 2010 – Woning Zenderweg, vastgesteld op 29.09.2014; 25Omgevingsvergunning Rijksweg 6 Berg en Terblijt, vastgesteld op 07.10.2014 (onherroepelijk);26Omgevingsvergunning Uitbreiding De Holle Eik Houthem, vastgesteld op 11.12.2014 (onherroepelijk);27Bestemmingsplan Kruisstraat 15, vastgesteld op 09.02.2015 (onherroepelijk);28Bestemmingsplan Uitbreiding Chateau St. Gerlach, vastgesteld op 11.05.2015 (onherroepelijk);29Bestemmingsplan Partiële herziening Centrum Valkenburg – Basisschool Plenkertstraat, vastgesteld op 29.06.2015 (onherroepelijk);30Bestemmingsplan Partiële herziening Centrum Valkenburg – Woningbouw Wethouder Paulssenlaan, vastgesteld op 02.11.2015 (onherroepelijk);31Bestemmingsplan Partiële herziening Buitengebied 2012 – Sibberkerkstraat 91, vastgesteld op 02.11.2015 (onherroepelijk);32Bestemmingsplan Partiële herziening Centrum Valkenburg – Nieuwbouw Geerlingshospice, vastgesteld op 15.02.2016 (onherroepelijk);33Wijzigingsplan Rijksweg 5, Berg en Terblijt, vastgesteld op 09.05.2017 (onherroepelijk);34Omgevingsvergunning Hekerweg 20, vastgesteld op 23.10.2017 (onherroepelijk);35Bestemmingsplan Partiële herziening Kernen 2010 – Herontwikkeling Leeuwbierterrein, vastgesteld op 11.12.2017 (onherroepelijk);36Wijzigingsplan Theodoor Dorrenplein Valkenburg, vastgesteld op 06.02.2018 (onherroepelijk);37Bestemmingsplan Partiële herziening Buitengebied 2012 – kinderspeelboerderij Hekerbeekweg 84, vastgesteld op 19.02.2018 (onherroepelijk);38Bestemmingsplan Partiële herziening Kernen 2010 – verblijfsrecreatie Strucht 48 te Schin op Geul, vastgesteld op 07.05.2018 (onherroepelijk);39Bestemmingsplan Facetbestemmingsplan Parkeernormen, vastgesteld op 02.07.2018 (onherroepelijk);40Omgevingsvergunning Woningsplitsing Wilhelminalaan 72 Valkenburg, vastgesteld op 14.11.2018 (onherroepelijk);41Omgevingsvergunning Verplaatsing gasontvangststation Z-061, vastgesteld op 21.01.2019 (onherroepelijk);42Bestemmingsplan Partiële herziening Centrum Valkenburg – Woningbouw Villa Via Nova, vastgesteld op 01.04.2019 (onherroepelijk);43Omgevingsvergunning Rijksweg 155 Vilt, vastgesteld op 25.09.2019 (onherroepelijk);44Bestemmingsplan Partiële herziening Buitengebied 2012 – Oeverweg 2, vastgesteld op 30.09.2019 (onherroepelijk);45Bestemmingsplan Vroenhof 4 te Valkenburg, vastgesteld op 24.04.2020.Ter inzageHet ontwerpbestemmingsplan is op de volgende wijze elektronisch raadpleegbaar:1.via de website https://www.ruimtelijkeplannen.nl onder het IMRO nummer: NL.IMRO.0994.2020BP001-ON01 en via de gemeentelijke website http://www.valkenburg.nl onder het menu actueel/ bekendmakingen;2.inzage van de analoge (papieren) versie (enkel op afspraak) via het Klantencontactcentrum (KCC) van het gemeentehuis, bereikbaar via tel. 14043;Bij verschillen tussen de digitale en de papieren (analoge) versie van het bestemmingsplan is de digitale versie van het plan doorslaggevend. De pdf- bestanden op de gemeentelijke website gelden als analoge versie.Indienen zienswijzeTot en met 29 juli 2020 kan iedereen, zowel schriftelijk als mondeling, een zienswijze indienen bij de gemeenteraad (in een brief of per e-mail). Gelieve als onderwerp te vermelden 'zienswijze ontwerpbestemmingsplan Initieel omgevingsplan Valkenburg aan de Geul 2020’. U kunt uw zienswijze opsturen (ter attentie van de gemeenteraad) naar Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg of per e-mail naar info@valkenburg.nl. Een zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum en de redenen van de zienswijze. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u via tel. 14 043 een afspraak maken met Roger Brouns, Laura Consten of Wilma Hendriks (beide laatstgenoemden zijn niet aanwezig van 10 t/m 27 juli 2020).

Unknown

 Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl Redactie

Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Valkenburg aan de Geul. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Valkenburg aan de Geul

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.