STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan ‘Partiële herziening BP Buitengebied 2012 – Rijksweg 8 te Berg en Terblijt’, Valkenburg aan de GeulInzageZienswijzen

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Valkenburg aan de Geul

Geplaatst op Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen Valkenburg aan de Geul
  2. STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan ‘Partiële herziening BP Buitengebied 2012 – Rijksweg 8 te Berg en Terblijt’, Valkenburg aan de GeulInzageZienswijzen

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Valkenburg a/d Geul maken bekend dat vanaf 18 juli 2013 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp van het bestemmingsplan 'Partiële herziening BP Buitengebied 2012- Rijksweg 8' te Berg en Terblijt. Het ontwerp heeft betrekking op de gedeeltelijke legalisatie van de bestaande bedrijfsbebouwing en tevens op het bieden van uitbreidingsmogelijkheden bij het tuincentrum gelegen aan de Rijksweg 8 in Berg en Terblijt. U kunt het ontwerpbestemmingsplan in elektronische vorm raadplegen op de landelijke website: http://ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0994.2012BP002-ON01. Verder is het voorontwerp bestemmingsplan te raadplegen via de gemeentelijke website: www.valkenburg.nl onder het menu: Digitaal loket/ Ruimtelijke Plannen. Het ontwerpbestemmingsplan kan ook tijdens de openingstijden worden ingezien in het gemeentehuis bij de balie van de afdeling Burger (043-6099290), Geneindestraat 4 te Valkenburg. Hier kunt u het bestemmingsplan zowel in elektronische vorm als op papier bekijken. Bij verschillen tussen de digitale en de papieren versie van het bestemmingsplan is de digitale versie van het plan doorslaggevend. De bronbestanden van het ontwerpbestemmingsplan zijn beschikbaar op het webadres: http://ro.valkenburg.nl/indexer.xml?planidn=NL.IMRO.0994.2012BP002-ON01 Tijdens de periode van terinzagelegging kan een ieder zowel schriftelijk als mondeling zienswijzen over het ontwerp indienen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad, Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg a/d Geul, onder vermelding van 'zienswijze over ontwerp bestemmingsplan ‘Rijksweg 8'. Een zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum en de redenen van de zienswijze. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u vanaf 5 augustus t/m 28 augustus 2013 tijdens kantooruren een afspraak maken met mevrouw W. Hendriks of de heer C. Bronzwaer, bereikbaar via telefoonnummer 043-6099290.

Unknown

 Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl Redactie

Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Valkenburg aan de Geul. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Valkenburg aan de Geul

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.