STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan 'Partiële herziening BP Kernen 2010 – uitbreiding Chateau St. Gerlach’, Valkenburg aan de GeulInzageZienswijzen

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Valkenburg aan de Geul

Geplaatst op Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen Valkenburg aan de Geul
  2. STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan ‘Partiële herziening BP Kernen 2010 – uitbreiding Chateau St. Gerlach’, Valkenburg aan de GeulInzageZienswijzen

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Valkenburg a/d Geul maken bekend dat vanaf donderdag 18 december 2014 tot en met 28 januari 2015 voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp van het bestemmingsplan 'Partiële herziening BP Kernen 2010 – Uitbreiding Chateau St. Gerlach” te Valkenburg aan de Geul. Het ontwerp heeft betrekking op de locatie Sint Gerlach 17 in Valkenburg-Houthem en behelst het renoveren en verbouwen van een monumentale hoeve ten behoeve van diverse functies, zoals bijeenkomst-, vergaderruimten, kleinschalige horeca en een ondergeschikte winkelvoorziening. Daarnaast bestaat het plan uit de nieuwbouw van een conferentiepaviljoen aan de achterzijde van de hoeve. Het verbouw- en het nieuwbouwplan heeft ten doel een uitbreiding van Chateau St. Gerlach. U kunt het ontwerpbestemmingsplan in elektronische vorm raadplegen op de landelijke website: http://ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0994.2014BP006-ON01 of via de gemeentelijke website www.valkenburg.nl onder het menu Digitaal Loket/ Ruimtelijke Plannen. Het ontwerpbestemmingsplan kan ook tijdens kantooruren worden ingezien in het gemeentehuis bij de afdeling Burger, team vergunningen (043-6099290), Geneindestraat 4 te Valkenburg aan de Geul. Hier kunt u het bestemmingsplan zowel in elektronische vorm als op papier bekijken. Het gemeentehuis is gesloten vanaf 24 december 2014 tot en met 2 januari 2015. Bij verschillen tussen de digitale en de papieren versie van het bestemmingsplan is de digitale versie van het plan doorslaggevend. De bronbestanden van het ontwerpbestemmingsplan zijn beschikbaar op het webadres: http://ro.valkenburg.nl/indexer.xml?planidn=NL.IMRO.0994.2014BP006-ON01 Tijdens de periode van terinzagelegging kan een ieder zowel schriftelijk als mondeling zienswijzen over het ontwerp indienen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad, Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg a/d Geul, onder vermelding van 'zienswijze over ontwerp bestemmingsplan 'Partiële herziening BP Kernen 2010 – Uitbreiding Chateau St. Gerlach’ te Valkenburg aan de Geul. Een zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum en de redenen van de zienswijze. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u tijdens kantooruren een afspraak maken met mevrouw W. Hendriks, telefoonnummer 043- 6099285.

Unknown

 Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl Redactie

Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Valkenburg aan de Geul. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Valkenburg aan de Geul

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.