STAATSCOURANTOntwerpomgevingsvergunningen en ontwerp verklaringen van geen bedenkingen ’Reconstructie Geul- en Grendelpoort’, Valkenburg aan de GeulInzageZienswijzen

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Valkenburg aan de Geul

Geplaatst op Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen Valkenburg aan de Geul
  2. STAATSCOURANTOntwerpomgevingsvergunningen en ontwerp verklaringen van geen bedenkingen ’Reconstructie Geul- en Grendelpoort’, Valkenburg aan de GeulInzageZienswijzen

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul maken bekend dat zij voornemens zijn om, met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht omgevingsvergunningen te verlenen voor de reconstructie van de Geulpoort en de Grendelpoort te Valkenburg. De ontwerp omgevingsvergunningen liggen, met alle daarbij behorende stukken, van 18 juli tot en met 28 augustus 2013 voor iedereen ter inzage. Tevens zullen de ontwerp verklaringen van geen bedenkingen (afgegeven door de gemeenteraad op 27 mei 2013) ter inzage liggen. Doel van de te verlenen omgevingsvergunningen is het bieden van een juridisch – planologisch kader om de reconstructie van de Geulpoort en de Grendelpoort in het centrum van Valkenburg mogelijk te maken. De Geulpoort zal geheel herbouwd worden op de kruising Pelerinstraat – Bogaardlaan – Grotestraat Centrum – Theodoor Dorrenplein en zal gaan bestaan uit een stadspoort, een stadsmuur en een kiosk. De Grendelpoort bevindt zich op de kruising Muntstraat – Kerkstraat – Grendelplein en zal vanaf de huidige resten gereconstrueerd worden. Daarnaast zal er een loopbrug gerealiseerd worden vanaf de Grendelpoort naar de kasteelruïne. U kunt de ontwerp omgevingsvergunningen met bijbehorende stukken in elektronische vorm raadplegen op de landelijke website: http://ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0994.2013PB001-ON01 (Geulpoort) en http://ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0994.2013PB002-ON01 (Grendelpoort) of via de gemeentelijke website www.valkenburg.nl onder het menu ‘Digitaal loket/Ruimtelijke Plannen’. De ontwerp omgevingsvergunningen kunnen daarnaast (elke werkdag tussen 9.00 en 12.30) worden ingezien bij de balie van de afdeling Burger (043-6099290), Geneindestraat 4 te Valkenburg. Hier kunt u de stukken zowel in elektronische vorm als op papier bekijken (let op: bij verschillen tussen de digitale en de papieren versie is de digitale versie van het plan bepalend). Tijdens de periode van terinzagelegging kan eenieder zowel schriftelijk als mondeling op de ontwerp omgevingsvergunningen reageren door een zienswijze in te dienen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg, onder vermelding van 'zienswijze ontwerp omgevingsvergunning reconstructie Geulpoort/Grendelpoort'. Een schriftelijke zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: − Naam, adres en handtekening van de indiener; − de datum en de reden(en) van de zienswijze. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer R. Brouns, telefoonnummer 043- 6099242 (aanwezig elke maandag, dinsdag en woensdag).

Unknown

 Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl Redactie

Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Valkenburg aan de Geul. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Valkenburg aan de Geul

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.