STAATSCOURANTProjectafwijkingsbesluit Oosterweg 15A, Valkenburg aan de Geul

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Valkenburg aan de Geul

Geplaatst op Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen Valkenburg aan de Geul
  2. STAATSCOURANTProjectafwijkingsbesluit Oosterweg 15A, Valkenburg aan de Geul

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van gemeente Valkenburg aan de Geul maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van plan zijn omgevingsvergunning te verlenen: Voor : het verbouwen en wijzigen van het gebruik van een bestaand pand Locatie : kadastraal bekend gemeente Valkenburg, sectie B, nr. 2169 plaatselijk bekend Oosterweg 15a, 6301 EC, Valkenburg. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de stukken die erbij horen, liggen met ingang van 11 oktober 2012 zes weken lang ter inzage in het gemeentehuis in Valkenburg aan de Geul tijdens openingsuren. Tijdens deze periode kunt u schriftelijk zienswijzen inbrengen. Deze moet u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Geneindestraat 4, 6301 HC Valkenburg. In deze periode kunt u ook mondeling zienswijzen inbrengen. Wij maken u erop attent dat u alleen beroep tegen de uiteindelijke beschikking kunt indienen als u een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerp beschikking en u belanghebbende bent.

Unknown

 Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl Redactie

Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Valkenburg aan de Geul. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Valkenburg aan de Geul

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.