WATERSCHAPSBLADBekendmaking besluit watervergunning van het Waterschap Roer en Overmaas  het onderhouden en ontgraven van een gastransportleiding onder een lijnvormig element van het waterschap  langs de Meerssenderweg in de gemeente Valkenburg aan de Geul

Bekendmaking voor Natuur en milieu | Water in Waterschap Roer en Overmaas

Geplaatst op Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen Valkenburg aan de Geul
  2. WATERSCHAPSBLADBekendmaking besluit watervergunning van het Waterschap Roer en Overmaas  het onderhouden en ontgraven van een gastransportleiding onder een lijnvormig element van het waterschap  langs de Meerssenderweg in de gemeente Valkenburg aan de Geul

Natuur en milieu | Water Meerssenderweg Oost Valkenburg Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen waterschap Valkenburg

Waterschap Roer en Overmaas maakt bekend dat zij op woensdag 28 oktober 2015 bij besluit 2015.0200 op grond van de Waterwet vergunning heeft verleend voor het onderhouden en ontgraven van een gastransportleiding onder een lijnvormig element van het waterschap te langs de Meerssenderweg in de gemeente Valkenburg aan de Geul.   Inzage Met ingang van maandag 2 november 2015 tot en met maandag 14 december 2015 ligt het besluit met nummer 2015.0200 ter inzage bij Waterschap Roer en Overmaas, Parklaan 10 te Sittard. Bezwaar Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan door belanghebbenden tegen een besluit tot vergunningverlening binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is verzonden aan de vergunninghouder, een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het dagelijks bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas, Postbus 185, 6130 AD Sittard. Voorts kan door belanghebbenden -indien onverwijlde spoed dat vereist- een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een dergelijk verzoek kan slechts worden ingediend nadat bezwaar is gemaakt bij het dagelijks bestuur.

Unknown

 Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl Redactie

Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Valkenburg aan de Geul. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Valkenburg aan de Geul

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.