WATERSCHAPSBLADBekendmaking besluit weigering watervergunning van Waterschap Roer en Overmaas voor het aanplanten en behouden van bomen in het stroomprofiel van de Geul te Schin op Geul, gemeente Valkenburg aan de Geul.

Bekendmaking voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid in Waterschap Roer en Overmaas

Geplaatst op Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen Valkenburg aan de Geul
  2. WATERSCHAPSBLADBekendmaking besluit weigering watervergunning van Waterschap Roer en Overmaas voor het aanplanten en behouden van bomen in het stroomprofiel van de Geul te Schin op Geul, gemeente Valkenburg aan de Geul.

Natuur en milieu | Organisatie en beleid Hanewei Schin op Geul Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen waterschap Schin op Geul

Waterschap Roer en Overmaas maakt bekend dat zij op dinsdag 6 december 2016 bij besluit 2016.0280 een watervergunning weigert te verlenen voor het aanplanten en behouden van bomen in het stroomprofiel van de Geul te Schin op Geul, gemeente Valkenburg aan de Geul. InzageMet ingang van vrijdag 9 december 2016 tot en met donderdag 19 januari 2017 ligt het besluit met nummer 2016.0280 ter inzage bij Waterschap Roer en Overmaas, Parklaan 10 te Sittard.BezwaarIngevolge de Algemene wet bestuursrecht kan door belanghebbenden tegen een besluit tot vergunningverlening binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is verzonden aan de vergunninghouder, een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het dagelijks bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas, Postbus 185, 6130 AD Sittard. Voorts kan door belanghebbenden -indien onverwijlde spoed dat vereist- een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een dergelijk verzoek kan slechts worden ingediend nadat bezwaar is gemaakt bij het dagelijks bestuur.

Unknown

 Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl Redactie

Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Valkenburg aan de Geul. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Valkenburg aan de Geul

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.