WATERSCHAPSBLADBekendmaking ontwerp watervergunning Waterschap Limburg voor het behouden van bouwwerkingen en ophogingen in het inundatiegebied van de Geul te Houthem – Sint Gerlach in de gemeente Valkenburg aan de Geul

Bekendmaking voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid in Waterschap Limburg

Geplaatst op Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen Valkenburg aan de Geul
  2. WATERSCHAPSBLADBekendmaking ontwerp watervergunning Waterschap Limburg voor het behouden van bouwwerkingen en ophogingen in het inundatiegebied van de Geul te Houthem – Sint Gerlach in de gemeente Valkenburg aan de Geul

Natuur en milieu | Organisatie en beleid Putweg Valkenburg Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen waterschap Valkenburg

[Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg maakt, gelet op artikel 3:11, eerste lid en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend, dat het een ontwerpbesluit heeft genomen tot verlening van een watervergunning. De aanvraag heeft betrekking op het behouden van bouwwerkingen en ophogingen in het inundatiegebied van de Geul te Houthem – Sint Gerlach in de gemeente Valkenburg aan de Geul. De aanvraag is ingeschreven onder zaaknummer 2020-Z673.InzageDe aanvraag, het ontwerpbesluit en de overige van belang zijnde stukken liggen op grond van artikel 3:16, lid 1 en 2 van de Awb gedurende een periode van zes weken ter inzage. De termijn vangt aan met ingang van de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Het ontwerpbesluit ligt ter inzage tijdens kantooruren bij Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99, 6043 CX te Roermond. Op verzoek kan een mondelinge toelichting op het ontwerpbesluit worden gegeven.ZienswijzenBelanghebbenden kunnen gedurende een periode van zes weken met ingang van de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen. De schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond onder vermelding van het zaaknummer 2020-Z673.Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen verzoeken wij u uiterlijk een week vóór het einde van de inzage termijn contact op te nemen met het waterschap, via telefoonnummer 088 - 88 90 100 of stuur een email naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.InformatieVoor informatie over het ontwerpbesluit kunt u contact opnemen met het waterschap, via telefoonnummer 088 - 88 90 100 of stuur een email naar vergunningen@waterschaplimburg.nl. Het ontwerpbesluit kan ook worden ingezien via het digitale Waterschapsblad op de website www.overheid.nl.Roermond, 23 maart 2020Het dagelijks bestuur,ir. E.J.M. Keulers MMO, secretaris-directeurdrs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, dijkgraaf

Unknown

 Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl Redactie

Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Valkenburg aan de Geul. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Valkenburg aan de Geul

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.