WATERSCHAPSBLADBesluit voor het plaatsen van een steiger bij de brug over de Geul gelegen in de N595 (Valkenburgerweg) in de gemeente Valkenburg aan de Geul.

Bekendmaking voor Natuur en milieu | Water in Waterschap Roer en Overmaas

Geplaatst op Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen Valkenburg aan de Geul
  2. WATERSCHAPSBLADBesluit voor het plaatsen van een steiger bij de brug over de Geul gelegen in de N595 (Valkenburgerweg) in de gemeente Valkenburg aan de Geul.

Natuur en milieu | Water Mauritiussingel Schin op Geul Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen waterschap Schin op Geul

Waterschap Roer en Overmaas maakt bekend dat zij op 1 oktober 2013 bij besluit 2013.0099 op grond van de Waterwet vergunning heeft verleend voor het plaatsen van een steiger bij de brug over de Geul gelegen in de N595 (Valkenburgerweg) in de gemeente Valkenburg aan de Geul. Bezwaar Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan door belanghebbenden tegen een besluit tot vergunningverlening, binnen zes weken vanaf de dag na bekendmaking, een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het dagelijks bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas, Postbus 185, 6130 AD Sittard. Voorts kan door belanghebbenden -indien onverwijlde spoed dat vereist- een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een dergelijk verzoek kan slechts worden ingediend nadat bezwaar is gemaakt bij het dagelijks bestuur.

Unknown

 Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl Redactie

Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Valkenburg aan de Geul. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Valkenburg aan de Geul

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.